مدیریت جهانگردی پیام نور واحد سپیدان

 

در شش كيلومتري جنوب شرقي اردكان چشمه اي از دل خاك مي جوشد كه از حيث تنوع گياهان و درختان جنگلي و نيز از منظر چشم اندازهاي طبيعي ، شگفتناك است. كمتر مسافري است كه به سپيدان برود و سري به چشمه شش پير نزند ،از اين رو شش پير همواره آكنده از ميهمانان طبيعت است با آنكه شش پير نيز همچون بسياري از گستره هاي طبيعي سپيدان فاقد امكانات توريستي است اما دست كم مردم شيراز و ياسوج هرگز اينجا را تنها نمي گذارند .

 

 

مؤلف كتاب فارسنامه نوشته است كه آب چشمه شش پير زماني از راه يك كانال وي‍ژه به شيراز مي رسيده و مردم شهر را سيراب ميكرده است اما امروزه از اين كانال اثر چنداني بر جاي نيست.

 

 

 

 

 

[ شنبه شانزدهم بهمن ۱۳۸۹ ] [ 14:24 ] [ پورندی ]
About

اين وبلاگ درخصوص فعاليت هاي انجمن علمي مديريت جهانگردي پيام نور سپيدان می باشد
Blog Custom